SERMAYE ARTIRIMI

ONAYLI İHRAÇ BELGESİ (2022)

  • Onaylı İhraç Belgesi
  • Tadil Metni
  • KAP Bildirim

  • Esas sermaye sistemindeki şirketimizin 10.000.000 TL olan sermayesinin, tamamı 2021 yılı kârından karşılanmak üzere 40.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 25.08.2022 tarih ve 45/1273 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Borsa ihraç belgesinin onaylı haline yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İzahname - Sermaye Artırımı (2012)

  • İzahname - Sermaye Artırımı

  • Çıkarılmış / Ödenmiş Sermayemizin 2.008.800 TL'den 10.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Taslak İzahname'ye yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.